Sijoittajat

Näkymät

Näkymät ja ohjeistus

Tecnotree odottaa vuonna 2024:

  • Liikevaihdon kasvavan 2–7 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna.
  • Liikevoiton (EBIT) kasvavan 7–15 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna.

Yhtiö jatkaa keskittymistään lisenssitulojen kasvattamiseen ja siirtymistään projektitoimitus- ja lisenssimyyntimallista jatkuvan vuosilaskutuksen tulomalliin. Tällä varmistetaan yhtiölle sekä paremmin ennustettava että vakaampi vuosineljänneksettäinen liikevaihto. Lyhyellä aikavälillä tämä muutos kuitenkin vaikuttaa liikevaihtoon. Televiestintäalan kasvu ennustettu olevan 2,1 % vuodessa vuosina 2022-2027 ja Tecnotree on kasvanut markkinaa nopeammin. Epävarman maailmantalouden tilanteen vuoksi yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan 2–7 % vuoteen 2023 verrattuna.

Vuonna 2024 yhtiö tehostaa kustannusten hallintaa ja tämän odotetaan tuovan 7–15 % korkeamman liikevoiton vuoteen 2023 verrattuna. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän kutakuinkin nykyisellä tasolla.