Sijoittajat

Näkymät

Vuoden 2023 näkymät

Tecnotree odottaa vuonna 2023:

  • liikevaihdon kasvavan 7–15 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.
  • liikevoiton (EBIT) kasvavan 10–20 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Oletukset näkymien taustalla

Tuotteidemme ja ratkaisujemme kysynnän kasvun oletetaan jatkuvan, ja odotamme saavamme kasvamassa määrin tilauksia uusilta ja nykyisiltä johtavilta operaattoriasiakkailta. Panostukset tekoälyyn ja koneoppimiseen uusissa vertikaaleissa, joihin kuuluvat telekommunikaatio, terveydenhuolto ja Fintech ovat yhtiölle strategisia ja alan nousevien trendien mukaisia, tuottaen pitkän aikavälin hyötyjä.

Vuonna 2023 suunniteltujen panostusten odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Tecnotreen liikevoittoon lyhyellä aikavälillä, mutta välttämättömiä asemamme vahvistamiseksi tekoäly- ja koneälyliiketoiminnassa.

Tecnotree on kasvanut merkittävästi parin viime vuoden aikana. Varmistaaksemme kilpailuetumme digitaalisessa ydinliiketoiminnassamme, toteutamme vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä toimenpiteitä, joilla tavoitellaan noin 5-7 prosentin säästöjä suhteessa kokonaiskustannuksiimme. Näiden säästöjen odotetaan toteutuvan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla ja vuoden 2024 aikana, ja vaikuttavan myönteisesti yhtiön kannattavuuteen.

Valuuttakurssien odotetaan pysyvän kutakuinkin nykyisellä tasolla