Sijoittajat

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Tecnotree on maailmanlaajuisesti toimiva täyden palvelun BSS-toimittaja, jolla on yli 40 vuoden operatiivinen kokemus ja todistettu kyky toimittaa ratkaisuja ympäri maailman. Toimitamme teleoperaattoreille liiketoimintakriittisiä ohjelmistoratkaisuja, joilla voidaan hallinnoida tuotteita, asiakkaita ja laskutusta sekä digitalisoida taustaprosesseja ja luoda lisäarvoa asiakkaalle.

Tecnotreen digitaaliset tuotteet ja palvelut tukevat teleoperaattoreita ympäri maailmaa digitransformaatiossa. Liiketoimintamme perustuu tuotelisensseihin, tuotteidemme räätälöintiin liittyviin asiantuntijapalveluihin sekä tuotteiden huolto- ja tukipalveluihin globaalille asiakaskunnalle. Meillä on vankkaa teollisuus- ja teknologiaosaamista televiestintäalalla. Yli neljän vuosikymmenen toimintahistoria ja syvä ymmärrys asiakkaidemme liiketoiminnoista tarjoavat meille vahvat edellytykset palvella globaalia televiestintäteollisuutta.

Pyrimme pitämään tuotekehitykseen tehtävien investointien virran tasaisena. Onnistunut tuotekehitys luo olennaisen pohjan tuotetarjoamamme kilpailukyvylle, menestyksekkäälle asiakashankinnalle ja -pidolle sekä omistaja-arvon luomiselle pitkällä aikavälillä. Tuotekehitysaloitteet ovat johtaneet liiketoimintamme menestyksekkääseen tuotteistamiseen ja vahvistaneet asiakassuhteitamme. Tecnotreen pitkä operatiivinen historia ja viime vuosina parantunut tuloskunto ovat hyviä todisteita teknologiamme arvosta ja siten tuotekehitystyön onnistuneesta hallinnasta.

Asiakkaita maailmanlaajuisesti

Olemme viime vuosina osoittaneet niin toimintamallimme tehokkuuden kuin teknologisen kilpailukykymme. Vuonna 2022 Tecnotreen liikevaihto oli 71,6 MEUR ja liikevoitto 17,2 MEUR. Meillä on kymmenen tuotekehitys- ja myyntitoimistoa viidellä mantereella, ja vuoden 2022 lopussa työllistimme yli 857 henkilöä.

Meillä on vahva jalansija kehittyvillä markkinoilla kuten Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Palvelemme yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti ja tuemme yli 65 operaattoria tai pilvipalveluntarjoajaa maailmanlaajuisesti.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2023

BSS Suite 5 -palvelualusta luo lisäarvoa läpi arvoketjun

Tarjontamme keihäänkärki on Digital BSS Suite 5 -palvelualusta. Digital BSS Suite 5 -palvelualusta koostuu useista erilaisista digitaalisista BSS-ratkaisuista, jotka kattavat käytännössä kaikki asiakkaidemme ydinprosessit. Tämä tarkoittaa, että tuotevalikoimamme kattaa kaikki teleoperaattoreiden keskeiset liiketoiminnan hallintajärjestelmät niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Siksi BSS-ratkaisut ovat keskeisessä asemassa asiakkaidemme jokapäiväisessä liiketoiminnassa. BSS-ratkaisua hyödynnetään asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämisprosesseissa esimerkiksi silloin, kun he pyrkivät parantamaan toimintojensa kustannustehokkuutta ja tekemään niistä entistä reaktiivisempia ja joustavampia.

BSS-ratkaisujen pääelementit

Tuotteen hallinta

 • Tukee asiakkaan tuotesuunnittelua ja -kehitystä

 • Mahdollistaa eri tuotealueiden yhteensovittamisen ja tehostaa operaattorin hinnoitteluprosessia

Tulovirran hallinta

 • Päähuomio laskutuksessa, veloituksessa ja tukitoimissa

 • Erittäin liiketoimintakriittinen elementti

 • Rooli myös datan kerääjänä

Tilauksen hallinta

 • Mahdollistaa eri palvelualueiden yhteensovittamisen

 • Parantaa prosessivirtojen tehokkuutta ja kerää dataa

 • Laskee kustannusta per asiakas

Asiakkaan hallinta

 • Uusien palveluiden luonti

 • Keskiössä asiakastyytyväisyyden ja -pysyvyyden parantaminen

 • Operaattorin arvonluonnin kannalta oleellisin palanen

Tecnotree Moments-alusta luo uusia mahdollisuuksia

Tecnotree Moments on B2B2C -logiikalla toimiva toimiva teknologia-alusta. Alusta tarjoaa edellytykset kumppaniekosysteemien rakentamiselle ja erilaisten ansaintavirtojen luomiselle ekosysteemeihin tai tapahtumiin esimerkiksi viihde-, terveys-, videopeli- ja urheilualoille. Alustan avulla B2B- ja B2C-toimintoihin keskittyneet itsenäiset toimijat voivat yhdistää voimansa ja pyrkiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tecnotree Moments -alustan tuotto voi perustua ekosysteemin eri jäsenten välisiin liiketoimivolyymeihin tai jatkuviin palveluihin. Molemmissa tapauksissa tulovirrat ovat luonteeltaan skaalautuvia.

Tecnotree Moments -alustan avulla toivomme saavamme aikaan synergiaetuja uusien kumppanuuksien kanssa. Haluamme tarjota uudenlaisia tulomalleja ja sovellusrajapintajärjestelmiä 5G-käyttöönoton hyödyntämiseksi maailmanlaajuisesti sekä luoda uusia sovellutuksia, joilla voidaan vahvistaa digitaalisesti verkottuneita yhteisöjä koulutuksen, terveydenhuollon, sähköisen kaupankäynnin, videopelaamisen, urheilun ja viihteen aloilla. Tecnotree Moments -alustaan liittyviä kumppanuuksia on jo allekirjoitettu eteläafrikkalaisen teleoperaattori MTN Nigerian ja Dubain urheiluneuvoston kanssa.

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin

Markkina

Lue lisää markkinastamme