Sijoittajat

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajia pyydetään toimittamaan liputusilmoitukset sähköpostilla osoitteeseen juhana.kiuru@tecnotree.com

Tecnotree on vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain mukaiset liputusilmoitukset: