Sijoittajat

Osaketieto

Osaketieto

Perustiedot

Tecnotreellä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Mid Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella TEM1V. Yhtiön osakepääoma on 1,3 miljoonaa euroa.

Toimiala: Teknologia
Toimialaluokka: Teknologia

Lunastuslauseke add

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan osakkeen omistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin oikeuttavat arvopaperit yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä tarkemmin määrätyin edellytyksin.

Osakassopimukset add

Tecnotreellä ei ole tiedossaan osakassopimuksia, jotka liittyisivät yhtiön omistukseen tai äänivallan käyttöön.