Sijoittajat

Avainluvut

Avainluvut

(miljoona euroa)

2019 2020 2021 2022 2023
Liikevaihto 47,0 52,8 64,2 71,6 78,4
Liikevaihto muutos, % 12,2 14,4 21,5 11,5 9,5
Liiketulos 14,4 18,6 23,7 18,3 23,8
Liikevoitto, EBIT 11,8 15,9 21,4 17,2 13,9
Tilikauden tulos 7,7 13,6 18,3 11,6 11,2
Rahavarat 3,4 8,0 17,6 12,3 20,8
Rahavirta investointien jälkeen 0,1 7,0 4,0 -4,8 -6,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 105,4 87,3 48,3 23,1 16,9
Oman pääoman tuotto, % 96,8 31,9 15,7 13,4
Nettovelkaantumisaste, % 292,2 -27,1 -26,0 -9,3 6,6
Omavaraisuusaste,% 9,9 39,3 85,2 77,1 67,5
Osakekohtainen tulos, eur 0,03 0,05 0,06 0,04 0,04
Tilauskanta 25,5 32,1 53,5 68,9 80,2