Sijoittajat

Avainluvut

Avainluvut

(miljoona euroa)

2017 2018 2019 2020 2021
Liikevaihto 55,1 41,9 47,0 52,8 64,2
Liikevaihto muutos, % -8,3 -23,9 12,2 14,4 21,5
Oikaistu liiketulos 9,8 5,9 13,0 19,3 23,7
Liiketulos -8,0 5,3 14,4 18,6 23,7
% liikevaihdosta -14,5 12,6 30,6 35,3 36,9
Liikevoitto, EBIT -10,5 4,4 11,8 15,9 21,4
Tilikauden tulos -15,5 -0,5 7,7 13,6 18,3
Rahavarat 2,3 4,2 3,4 8,0 17,6
Rahavarojen muutos -0,9 1,9 -0,6 4,7 9,5
Rahavirta investointien jälkeen 4,8 1,7 0,1 7,0 4,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 54,0 105,4 87,3 48,3
Oman pääoman tuotto, % 96,8 31,9
Nettovelkaantumisaste, % 292,2 -27,1 -26,0
Omavaraisuusaste,% -19,1 -22,8 9,9 39,3 85,2
Osakekohtainen tulos, eur -0,13 0,00 0,03 0,05 0,06
Tilauskanta 26,2 21,2 25,5 32,1 53,5