Sijoittajat

Avainluvut

Avainluvut

(miljoona euroa)

2018 2019 2020 2021 2022
Liikevaihto 41,9 47,0 52,8 64,2 71,6
Liikevaihto muutos, % -23,9 12,2 14,4 21,5 11,5
Liiketulos 5,3 14,4 18,6 23,7 18,3
Liikevoitto, EBIT 4,4 11,8 15,9 21,4 17,2
Tilikauden tulos -0,5 7,7 13,6 18,3 11,6
Rahavarat 4,2 3,4 8,0 17,6 12,3
Rahavirta investointien jälkeen 1,7 0,1 7,0 4,0 -4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 54,0 105,4 87,3 48,3 23,1
Oman pääoman tuotto, % 96,8 31,9 15,7
Nettovelkaantumisaste, % 292,2 -27,1 -26,0 -9,3
Omavaraisuusaste,% -22,8 9,9 39,3 85,2 77,1
Osakekohtainen tulos, eur 0,00 0,03 0,05 0,06 0,04
Tilauskanta 21,2 25,5 32,1 53,5 68,9