Hallinnointi

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallituksen valitsema toimitusjohtaja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävä on Tecnotreen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen Suomen osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.

Tecnotree Oyj:n toimitusjohtaja on Padma Ravichander.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan vastuulla ovat myös sijoittajasuhteet, konserniviestintä, pitkän aikavälin strategia- ja taloussuunnittelu sekä merkittävät operatiiviset päätökset ja niiden toteuttamisen valvonta. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja raportoi tehtävistään hallitukselle.

Johtoryhmän tehtävänä on toimitusjohtajan avustaminen Yhtiön liiketoimintojen operatiivisessa johtamisessa, Yhtiön liiketoimintojen valvominen ja kehittäminen asetettujen strategioiden ja tavoitteiden mukaisesti, konsernitasoisten menettelytapojen luominen, riskienhallintaprosessien tukeminen, yhtenäisen henkilöstöpolitiikan ja palkitsemiskäytännön seuraaminen sekä sidosryhmäsuhteiden hoitaminen.

Johtoryhmän jäsenet

Padma Ravichander, s. 1959

Toimitusjohtaja

Koulutus: Computer Science and IT (Dip), Concordia University, Graduate of Executive Management School Stanford University

Tausta add

Padma on valmistunut maisteriksi kalifornialaisen Stanfordin yliopiston globaalin johtajuuden ja strategisen suunnittelun koulutusohjelmasta, minkä lisäksi hänellä on tietojenkäsittelytieteen diplomi Kanadan Concordia-yliopistosta. Hänellä on vaikuttava määrä kokemusta alalta liki neljän vuosikymmenen ajalta.

Ennen Technotreelle siirtymistä Padma toimi erilaisissa johtavissa asemissa Fortune 500- ja kasvuyrityksissä, mm. Dell/Perot Systemsin toimitusjohtajana, APACin maailmanlaajuisen konsultointi- ja sovelluspalvelujen päällikkönä ja toimitusjohtajana, Oracle Corporationin vanhempana apulaisjohtajana sekä Hewlett Packardin toimitusjohtajana (HP-ISO).

Indiresh Vivekananda, s. 1965

Talousjohtaja

Koulutus: Laillistettu kirjanpitäjä

Tausta add

Indiresh on koulutukseltaan laillistettu kirjanpitäjä. Ennen Tecnotreelle siirtymistä Indiresh toimi Yahoo Indian talousjohtajana, Tecnotreen varatoimitusjohtajana sekä Clouderan APAC-alueen johtajana tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä operaatioissa.

Sanjay Ketkar, s. 1956

Operointipalvelujohtaja

Koulutus: Master of Engineering (Automation), Indian Institute of Science

Tausta add

Sanjaylla on maisterintutkinto automaatiosta Bangaloren Indian Institute of Science -korkeakoulusta ja neljän vuosiymmenen kokemus IT-alalta. Sanjay on toiminut eri johtotehtävissä yrityksissä kuten Dell, Siemens, Hexaware ja Tata Infotech, joissa hänen roolinsa on vaihdellut ohjelmisto- ja tuotekehityksestä tukipalveluihin.

Leena Koskelainen, s. 1965

Operatiivinen johtaja (COO)

Koulutus: Diploma in Business Information

Tausta add

Leena edistää operatiivista erinomaisuutta ja digitalisaatiota Tecnotreellä sekä toteuttaa organisaation laajuisia aloitteita eri osastojen välillä. Niiden avulla yritys voi tehdä tietoon perustuvia ja datapohjaisia päätöksiä tuottavuuden ja toimituskyvyn laadun parantamiseksi, asiakkaiden sitoutumisen lisäämiseksi ketterien toimintojen avulla, luoda liiketoimintayksiköille integroituja liiketoimintasuunnitelmia ja parantaa yleistä elämän- ja työnlaatua Tecnotreellä.

Leena on monipuolinen kokemus Managed Services, Solutions Consulting ja Product Management -alueilta. Hän on kokenut johtaja, joka on ollut lähes 25 vuotta Tecnotreellä. Leena tunnetaan myös hyvin T&K-toiminnan, ratkaisujen, myynnin ja muiden toimintojen yhdistämisessä. Hänellä on korkeakoulututkinto yritystietotekniikassa.

Savitha NK, s. 1973

Henkilöstöjohtaja

Koulutus: Master’s degree in Human Resources

Tausta add

Savitha johtaa yhtiön globaalia henkilöstöhallintoa ja vastuussa kaikesta henkilöstöön liittyvistä toiminnoista, mukaan lukien HR -liikekumppanuudet, Global Talent Management and Acquisition ja Tecnotree Academy -toiminnot. Hänellä on yli 20 vuoden laaja kokemus henkilöstöhallinnosta eri aloilta ja hän on vastannut yrityskauppojen johtamisesta sekä globaaleista kehityskeskuksista Intiassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Savithalla on kandidaatin tutkinto taloustieteestä ja kriminologiasta sekä maisterin tutkinto henkilöstöhallinnosta.

Sajan Joy Thomas, s. 1978

Tuotehallintajohtaja

Koulutus: Degree in Business Management from IIMC and Bachelor of Commerce from Delhi University

Tausta add

Sajan aloitti matkansa Tecnotreellä vuonna 2004 ja hän on ollut useissa eri avainrooleissa Business & Digital Transformation, Solution Consulting including Presales, Portfolio Management & Solution Architecture, Delivery & Managed Services yksiköissä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelle, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Latinalaisessa Amerikassa. Yhteensä Sajanilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus IT toimialasta.

Tuotehallintojohtajana Sajan johtaa tuotehallintoa keskittyen tuoteportfolion hallintaan pitäen sisällään myös tuotevaatimusmäärittelyn, investointitoimikunnan sekä myynnin edistämisen ja ratkaisukonsultoinnin.

Sajan on suorittanut liiketoimen hallinnan johtajakoulutuksen IIMC:ssä ja on Bachelor of Commerce Delhin yliopistosta.

Subramanian Ramaseshan, s. 1970

Ratkaisutoimitusyksikön johtaja

Koulutus: M. Sc (Computer Science)

Tausta add

Ram on tekninen johtaja ja osa Tecnotreen johtoryhmää. Hän johtaa tuoteratkaisujen ja palvelujen maailmanlaajuista toimitusta digitaalisten palveluntarjoajien käyttöön pitäen asiakkaiden ilahduttamisen ensisijaisena tavoitteenaan.

Ram on työskennellyt lähes kolmen vuosikymmenen ajan johtavien tele- ja tietotekniikkayritysten kanssa, kehittänyt erilaisia teletoiminnan tuotesuunnittelupalveluja ja toimittanut monimutkaisia muutosohjelmia yrityksille ympäri Pohjois-Amerikkaa, Eurooppaa, Lähi-itää ja Afrikkaa sekä Aasian ja Tyynenmeren aluetta. Ram on suorittanut maisterin tutkinnon tietojenkäsittelytieteessä (M.Sc). Hän on myös toiminut useissa johtotehtävissä aiemmissa tehtävissään johtavien telekommunikaatio- ja tuotekehitysyritysten kanssa. Hän on työskennellyt myös ohjelmistotieteilijänä puolustusalan tutkimus- ja kehitysorganisaatioissa.

Anurag Asthana, s. 1970

Tuotesuunnittelujohtaja

Koulutus: Bachelor Degree in Computer Science & Engineering and a Master of Science in Telecommunications

Tausta add

Anurag Asthana johtaa tuotesuunnittelua ja vastaa tuotekehityksen ohjaamisesta. Tähän kuuluvat tuotearkkitehtuuri, suunnittelu, kehitystyö, jatkuva integrointi ja testaaminen. Lisäksi hän huolehtii yrityksen globaalista IT-turvallisuudesta.

Anuragilla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus IT- ja tietoliikennealalta, muun muassa HP:n ja Motorolan kaltaisissa organisaatioissa. Näissä yrityksissä hän oli erilaisissa johtotehtävissä ja johti maantieteellisesti hajautettuja tiimejä sekä kehitti ohjelmistoja globaalille asiakaskunnalle.

Anurag on tietojenkäsittelytieteen ja -tekniikan kandidaatti ja telekommunikaation maisteri.