Hallinnointi

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallituksen valitsema toimitusjohtaja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävä on Tecnotreen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen Suomen osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.

Tecnotree Oyj:n toimitusjohtaja on Padma Ravichander.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan vastuulla ovat myös sijoittajasuhteet, konserniviestintä, pitkän aikavälin strategia- ja taloussuunnittelu sekä merkittävät operatiiviset päätökset ja niiden toteuttamisen valvonta. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja raportoi tehtävistään hallitukselle.

Johtoryhmän tehtävänä on toimitusjohtajan avustaminen Yhtiön liiketoimintojen operatiivisessa johtamisessa, Yhtiön liiketoimintojen valvominen ja kehittäminen asetettujen strategioiden ja tavoitteiden mukaisesti, konsernitasoisten menettelytapojen luominen, riskienhallintaprosessien tukeminen, yhtenäisen henkilöstöpolitiikan ja palkitsemiskäytännön seuraaminen sekä sidosryhmäsuhteiden hoitaminen.

Johtoryhmän jäsenet

Padma Ravichander, s. 1959

Toimitusjohtaja

Koulutus: Computer Science and IT (Dip), Concordia University, Graduate of Executive Management School Stanford University

Tausta add

Padma on valmistunut maisteriksi kalifornialaisen Stanfordin yliopiston globaalin johtajuuden ja strategisen suunnittelun koulutusohjelmasta, minkä lisäksi hänellä on tietojenkäsittelytieteen diplomi Kanadan Concordia-yliopistosta. Hänellä on vaikuttava määrä kokemusta alalta liki neljän vuosikymmenen ajalta.

Ennen Technotreelle siirtymistä Padma toimi erilaisissa johtavissa asemissa Fortune 500- ja kasvuyrityksissä, mm. Dell/Perot Systemsin toimitusjohtajana, APACin maailmanlaajuisen konsultointi- ja sovelluspalvelujen päällikkönä ja toimitusjohtajana, Oracle Corporationin vanhempana apulaisjohtajana sekä Hewlett Packardin toimitusjohtajana (HP-ISO).

Ota yhteyttä: padma.ravichander@tecnotree.com

Indiresh Vivekananda, s. 1965

Talousjohtaja

Koulutus: Laillistettu kirjanpitäjä

Tausta add

Ennen työskentelyään Tecnotreellä Indiresh on työskennellyt Yahoo Intian analyysi- ja rahoitussuunnittelujohtajana, Tecnotreen varatoimitusjohtajana sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimus- ja kehitysjohtajana ja operatiivisena johtajana Cloudera Inc:ssä.

Ota yhteyttä: Indiresh.Vivekananda@tecnotree.com

Sanjay Ketkar, s. 1956

Operointipalvelujohtaja

Koulutus: Master of Engineering (Automation), Indian Institute of Science

Tausta add

Sanjay on työskennellyt Tecnotreellä yli 10 vuotta, ja tällä hetkellä hän johtaa digitaalisten muutosprojektien toimitusta suurille asiakkaille. Sanjay on Intian tiedeinstituutin automaatiotekniikan maisteri ja hänellä on yli neljän vuosikymmenen kokemus IT-alalta. Sanjay on työskennellyt suurten monikansallisten IT-organisaatioiden, kuten Dellin, Siemens Information Systemsin, Hexawaren ja Tata Infotechin, kanssa erilaisissa johtotehtävissä tuotesuunnittelussa, ohjelmien hallinnassa ja suurten järjestelmäintegraatioprojektien toimittamisessa. Sanjay on myös hallinnoinut globaaleja tukipalveluja sekä IT-infrastruktuurin hallintaa ja kyberturvallisuutta.

Leena Koskelainen, s. 1965

Operatiivinen johtaja (COO)

Koulutus: Diploma in Business Information

Tausta add

Leena edistää operatiivista erinomaisuutta ja digitalisaatiota Tecnotreellä sekä toteuttaa organisaation laajuisia aloitteita eri osastojen välillä. Niiden avulla yritys voi tehdä tietoon perustuvia ja datapohjaisia päätöksiä tuottavuuden ja toimituskyvyn laadun parantamiseksi, asiakkaiden sitoutumisen lisäämiseksi ketterien toimintojen avulla, luoda liiketoimintayksiköille integroituja liiketoimintasuunnitelmia ja parantaa yleistä elämän- ja työnlaatua Tecnotreellä.

Leena on monipuolinen kokemus Managed Services, Solutions Consulting ja Product Management -alueilta. Hän on kokenut johtaja, joka on ollut lähes 25 vuotta Tecnotreellä. Leena tunnetaan myös hyvin T&K-toiminnan, ratkaisujen, myynnin ja muiden toimintojen yhdistämisessä. Hänellä on korkeakoulututkinto yritystietotekniikassa.

Savitha NK, s. 1973

Henkilöstöjohtaja

Koulutus: Master’s degree in Human Resources

Tausta add

Savitha johtaa yhtiön globaalia henkilöstöhallintoa ja vastuussa kaikesta henkilöstöön liittyvistä toiminnoista, mukaan lukien HR -liikekumppanuudet, Global Talent Management and Acquisition ja Tecnotree Academy -toiminnot. Hänellä on yli 20 vuoden laaja kokemus henkilöstöhallinnosta eri aloilta ja hän on vastannut yrityskauppojen johtamisesta sekä globaaleista kehityskeskuksista Intiassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Savithalla on kandidaatin tutkinto taloustieteestä ja kriminologiasta sekä maisterin tutkinto henkilöstöhallinnosta.

Sajan Joy Thomas, s. 1978

Tuotehallintajohtaja

Koulutus: Degree in Business Management from IIMC and Bachelor of Commerce from Delhi University

Tausta add

Sajanilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus IT-alalta, ja hän aloitti matkansa Tecnotreellä vuonna 2004 ja hän on ollut useissa eri avainrooleissa Business & Digital Transformation, Solution Consulting including Presales, Portfolio Management & Solution Architecture, Delivery & Managed Services yksiköissä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelle, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Latinalaisessa Amerikassa. Yhteensä Sajanilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus IT toimialasta.

Tuotehallintojohtajana Sajan johtaa tuotehallintoa keskittyen tuoteportfolion hallintaan pitäen sisällään myös tuotevaatimusmäärittelyn, investointitoimikunnan sekä myynnin edistämisen ja ratkaisukonsultoinnin.

Sajan on suorittanut liiketoimen hallinnan johtajakoulutuksen IIMC:ssä ja on Bachelor of Commerce Delhin yliopistosta.

Subramanian Ramaseshan, s. 1970

Ratkaisutoimitusyksikön johtaja

Koulutus: M. Sc (Computer Science)

Tausta add

Ram on Digital Customer Solutions -liiketoimintayksikön johtaja ja Tecnotreen Core Management Boardin avainjäsen. Ram valvoo digitaalisten asiakasratkaisujen ja hallittujen palvelutoimintojen toimittamista Tecnotreen Full Digital BSS Stack -järjestelmän avulla. Ram on vastuussa erinomaisen digitaalisen asiakaskokemuksen tarjoamisesta kaikille teleoperaattoreille. Vastuualueeseen kuuluu kokonaisvaltaista suunnittelua, järjestelmäintegraatiota, käyttöönottoa, ammattimaisten palvelujen toimittamista ja digitaalisia hallittuja palvelutoimintoja. Ensisijaisiin vastuualueisiin kuuluu myös ajatusjohtajuus ja liiketoiminnan konsultointi teleoperaattoreiden ylimmälle johdolle samalla, kun autetaan muutosjohtajaa saavuttamaan tavoitteensa.

Ramilla on kolmen vuosikymmenen kokemus monikansallisten organisaatioiden johtamisesta, ja hänellä on asiantuntemusta televiestinnän tuotesuunnittelusta, tuotelinjan hallinnasta, O/BSS- ja digitaalisen liiketoiminnan muutosohjelmista, suurten hallittujen palvelujen digitaalisten toimintojen tarjoamisen teleoperaattoreille Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, APACissa. Ramilla on maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä ja hänellä on kokemusta useista johtotehtävistä aiemmissa suurissa tuote- ja IT-palvelujen monikansallisissa yrityksissä.

Anurag Asthana, s. 1970

Tuotesuunnittelujohtaja

Koulutus: Bachelor Degree in Computer Science & Engineering and a Master of Science in Telecommunications

Tausta add

Anurag Asthana johtaa tuotesuunnittelua ja vastaa tuotekehityksen ohjaamisesta. Tähän kuuluvat tuotearkkitehtuuri, suunnittelu, kehitystyö, jatkuva integrointi ja testaaminen. Lisäksi hän huolehtii yrityksen globaalista IT-turvallisuudesta.

Anuragilla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus IT- ja tietoliikennealalta, muun muassa HP:n ja Motorolan kaltaisissa organisaatioissa. Näissä yrityksissä hän oli erilaisissa johtotehtävissä ja johti maantieteellisesti hajautettuja tiimejä sekä kehitti ohjelmistoja globaalille asiakaskunnalle.

Anurag on tietojenkäsittelytieteen ja -tekniikan kandidaatti ja telekommunikaation maisteri.

Prianca Ravichander, s. 1981

Markkinointijohtaja ja B2B2X-ratkaisujen johtaja

Koulutus: MSc Urban Data Management from Erasmus University, Rotterdam BALLB (Hons) NALSAR University of Law

Tausta add

Prianca Ravichander, markkinointijohtaja, vastaa Tecnotreen portfolion globaalista Go-To-Market -strategiasta, yhtiön brändäyksestä ja suunnittelusta sekä on analyytikkosuhteiden, sijoittajasuhteiden ja yritysviestinnän vastaava. B2B2X Monetisation -yksikön johtajana hän johtaa Tecnotree Moments Platform for partner ecosystem -kaupallistamisalustaa, jonka tavoitteena on muuttaa operaattorit digitaalisten palvelujen mahdollistajista muun muassa terveydenhuollossa, pelaamisessa, urheilussa, koulutuksessa ja esineiden internetissä. Aiemmin Prianca oli avainasemassa korkean teknologian / syväteknologian startup-yritysten, älykkäiden kaupunkien ja elektroniikkajärjestelmien kasvattamisessa, ja viimeisten 10 vuoden aikana hän on työskennellyt Meityn (Intian hallitus), Ernst & Youngin, Startup Karnatakan (IT- ja biotekniikkaministeriö), Tfiberin (televiestintäministeriö) ja KUIDFC: n (älykkäiden kaupunkien ministeriö) kanssa. Hän on auttanut lisäämään digitaalisten ja julkisten palvelujen saatavuutta erilaisten aloitteiden avulla. Hänen taustaansa kuuluu työskentely julkisten, yksityisten ja PPP-aloitteiden parissa, ja hänellä on maisterin tutkinto geotilastollisesta ekonometrisestä analyysistä Erasmus-yliopistosta.

Biswajit Deva Sharma

Teknologia- ja SaaS -johtaja

Koulutus: Bachelor’s degree in Computer Science & Engineering and Master’s degree in Management

Tausta add

Biswajit johtaa Tecnotreen teknologiaosastoa, jossa hän vastaa teknologiastrategiasta, innovaatioista ja hyvästä arkkitehtuurihallinnosta kaikissa ohjelmistotuotteissa. Teknologiaosaston avulla Tecnotree voi tehdä oikeita teknologia- ja arkkitehtuuripäätöksiä ja noudattaa alan parhaita käytäntöjä samalla kun se on linjassa Tecnotreen lyhyen ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden kanssa.

SaaS (Software as a Service) -liiketoiminnan johtajana Biswajit vastaa Tecnotreen tuotelähtöisen lähestymistavan johtamisesta Tecnotreen tuotteiden tarjoamisessa palveluna pilvessä. SaaS-liiketoimintayksikön ensisijainen tavoite on luoda saumaton osto- ja käyttökokemus Tecnotreen tuotteille.

Biswajit tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen työskentelystä yritysohjelmistojen parissa suunnittelun, tuotehallinnan ja strategisen liiketoiminnan johtamisen rooleissa. Hänellä on tutkinto tietojenkäsittelytieteestä ja -tekniikasta sekä maisterin tutkinto liikkeenjohdosta.