Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Tecnotree noudattaa arvopaperimarkkinoita säänteleviä lakeja, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisten (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) antamia määräyksiä. Lisäksi Tecnotree noudattaa Nadaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta 2016. Yhtiössä on laadittu myös oma sisäpiiriohje.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus velvoittaa Tecnotreen johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriin kuuluvia ilmoittamaan Tecnotreelle ja Finanssivalvonnalle Tecnotreen Rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Myös Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on siten itsenäinen velvollisuus ilmoittaa liiketoimet Tecnotreelle ja Finanssivalvonnalle.

Tecnotree on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Johtohenkilöitä ovat:

  • Tecnotreen hallituksen jäsenet, mahdolliset varajäsenet, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen; sekä

  • Muut ylemmän tason johtajat, joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon ja valtuudet tehdä kehitystä ja liiketoimintaa koskevia päätöksiä.

  • Tecnotreen hallitus on vahvistanut edellä mainituille kaupankäyntiä koskevan rajoituksen, joka kieltää kaupankäynnin yhtiön osakkeilla 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

Tarvittaessa yhtiö laatii merkittävistä hankkeista hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa yhtiön talousjohtaja.

Johdon liiketoimien ilmoittaminen add

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Tecnotree Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen. Ilmoitukset on tehtävä Tecnotree Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi.

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

Lomake löytyy osoitteesta
Managers Transactions Form

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:
Tecnotree Oyj:n LEI-tunnus: 743700MRPVY17ASHCX38
Tecnotree Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnukset: TEM1V
Tecnotree Oyj:n osakkeen ISIN-koodi: FI0009010227
Ilmoitusnumero (notification reference): generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi.

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

Lähetys Finanssivalvonnalle:

  • Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Lähetys Tecnotree Oyj:lle:

  • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen investor.relations@tecnotree.com
  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Tecnotreellä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen investor.relations@tecnotree.com

3. Tecnotree Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä löydät täältä.