Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää yrityksen toimitusjohtajan.

Hallituksen vastuut ja tehtävät

Tecnotreen hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta, minkä mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on lisäksi edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua linjaamalla yhtiön liiketoiminta siten, että se pitkällä aikavälillä tuottaisi mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle.

Tecnotreen hallituksen jäsenillä ei ole lakiin perustuvien tehtävien lisäksi muita erityistehtäviä.

Tecnotreen hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan hallitustyöskentelyn tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi. Arviointi tehdään sisäisenä itsearviointina kerran vuodessa.

Hallitus on laatinut toimintansa tueksi työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät, toimintatavat, kokouskäytäntö ja päätöksentekomenettely.

Tecnotreen hallituksen työjärjestys (PDF)

Päätöksenteko

Hallitus on velvollinen toimimaan yhtiön ja osakkeenomistajien edun mukaisesti. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan hallituksen jäsenen ja yhtiön välisen asian käsittelyyn.

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai muu toimitusjohtajan määräämä henkilö esittelee hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen työjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilasta päätöksentekoa varten. Hallituksen kokouksissa käsitellään säännöllisesti toimitusjohtajan esittelemät konsernin taloudellista kehitystä ja toimintaa koskevat raportit.

Jäsenten riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden yllä mainitun enemmistön jäsenen on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tecnotreen hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Yhtiöstä ja osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kolme hallituksen jäsentä ovat riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ja kaksi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia Yhtiöstä, mutta eivät ole riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet

Neil Macleod, s. 1971

Hallituksen puheenjohtaja 15.5.2019-
Hallituksen jäsen, 24.9.2018-
Päätoimi: Johtaja Phoenix Macleod
Koulutus: HND, Engineering Systems (Napier University), Diploma in Agriculture and Farm
Business (Royal Agricultural College) ja M.Sc. Property Development and Planning Law (Southbank
University)

Tausta add

Neil on Tecnotree Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Hän toimii myös puheenjohtajana Fitzroy Investments Ltd.:ssä,sekä johtajana Phoenix Macleod Ltd.:ssä. Yli 20 vuoden kokemuksen ansiosta Neil on saanut aikaan huomattavia tuloksia nousevilla markkinoilla ja muodostanut strategisia liittoumia ympäri maailmaa. Aiemmin hän toimi ja myöhemmin konsultoi kansainvälistä kiinteistöalan yritystä Savillsia, minkä lisäksi hän on toiminut Rembrandt Consultants -yhtiön konsulttina. Uransa alussa hän toimi Charles Henshaw and Sons Ltd:n vanhempana ostajana.

Neil MacLeodilla on kiinteistökehityksen ja -suunnittelun jatkotutkinto Southbank Universitysta. Lisäksi hänellä on maatalousalan diplomi ja hän on suorittanut diplomi-insinööritutkinnon Edinburgh Napier Universityn liikkeenjohdon järjestelmäkehittämisen koulutusohjelmassa.

Riippumaton Tecnotreestä mutta ei yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Jyoti Desai, s. 1957

Hallituksen varapuheenjohtaja 15.5.2019-
Hallituksen jäsen, 24.9.2018-
Päätoimi: Senior Managing Partner, Digalance Digital Consultants Limited
Koulutus: B.Com., B.A. and BA honours (psychology), University of South Africa

Tausta add

Jyoti on valmistunut University of South Africasta. Tällä hetkellä hän työskentelee Digalance FZCO:n toimitusjohtajana ja Tecnotree Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on toiminut myös MTN-konsernin operatiivisena johtajana. Jyotilla on yli 35 vuoden kokemus finanssipalvelu- ja tietoliikennealalta. Hänellä on mittava kokemus laajojen hankkeiden toteuttamisesta, palveluiden toimittamisesta, 3G:stä, LTE-teknologiasta, matkaviestinnästä sekä UMTS-järjestelmistä. Hän on toiminut myös yritysten hallituksissa useissa eri rooleissa.

Riippumaton Tecnotreestä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Conrad Neil Phoenix, s. 1944

Hallituksen jäsen, 24.9.2018-
Päätoimi: Johtaja Harvy Rix Investment Company Limited.
Koulutus: MBE, FRICS

Tausta add

Neil on ollut Tecnotree Oyj:n johtokunnan jäsen vuodesta 2018 lähtien. Neil on laillistettu arvioija ja kyseistä ammattikuntaa edustavan Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) -elimen jäsen, ja hän perusti Lontoossa liikekiinteistöihin erikoistuneen yrityksen vuonna 1969.

Lisäksi hän on Solargise (UK) Limited and Capital & Equity Investments Limitedin liikkeenjohtoon osallistumaton johtaja. Yritys keskittyi teollisuuskiinteistöihin, ja sen asiakkaisiin kuuluivat Barclays Bank Pension Fund, 3i-konserni ja monet muut toimijat. Toimittuaan kiinteistöyrittäjänä vuonna hän alkoi vuonna 1983 yrityskiinteistöjen rakennuttajaksi.

Riippumaton Tecnotreestä mutta ei yhtiön suurimmista osakkeenomistajista

Anders Fornander, s. 1957

Hallituksen jäsen, 5.9.2019-
Päätoimi: Toimitusjohtaja (Tutkimus- ja kehitysjohtaja), Profidata Lab AG
Koulutus: MSc. in Computer Science and Technology (LiTH / Sweden) and MSc. in
Management of Technology (MIT / USA)

Tausta add

Anders aloitti Tecnotree Oyj:n hallituksen jäsenenä vuonna 2019. Hän on työskennellyt eri aloilla vuodesta 1984 lähtien. Anders aloitti uransa ohjelmistoinsinöörinä LM Ericsson AB:ssä. Tämän jälkeen hän siirtyi Oerlikon-Contraves AG:n tekniseksi johtajaksi. Myöhemmin hän työskenteli Hewlett Packard AG:n vanhempana konsulttina ja projektipäällikkönä. Sieltä hän siirtyi Bank Sarasin & Cien IT-johtajaksi. Hän on työskennellyt myös Esmertec AG:n laadunvarmistuksen ja -testauksen johtajana, ollut Software Culture GmbH:n yhtiökumppani sekä toiminut Greenliff AG:n ja Profidata Lab AG:n toimitusjohtajana. Vuodesta 2009 alkaen hän on ollut Rheinmetall Air Defence AG:n järjestelmäsuunnittelun johtaja.

Andersilla on maisterintutkinto Yhdysvaltain Cambridgen MIT Sloan School of Managementin teknologian hallinnan koulutusohjelmasta. Hänellä on myös tietojenkäsittelytieteen ja teknologian tutkino LiTH:n yliopistosta Linköpingistä, Ruotsista.

Riippumaton Tecnotreestä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Johan Hammarén, s. 1969

Hallituksen jäsen, 19.4.2023-
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Oy Hammarén & Co Ab
Koulutus: Helsinki University, Faculty of Law, LL.M.

Tausta add

Johan on työskennellyt eri yrityksissä vuodesta 1995. Hän on uransa aikana toiminut myös yrittäjänä ja ollut perustamassa lakipalveluyritystä (Fondia Oyj) ja omaisuudenhoitoyhtiötä (JAM Advisors Oy). Fondia on tänään listattu Nasdaq Helsingissä ja JAM Advisors Oy:n osti vuonna 2019 pääomasijoitusyhtiö. Johan aloitti uransa lakimiehenä asianajotoimistossa. Tämän jälkeen Johan kutsuttiin Nokia Oyj:n palvelukseen asianajajaksi Nokia's Ventures -organisaationnsa. Tämän jälkeen Johanilla oli useita erilaisia ​​juridisia tehtäviä Nokialla vuosina 2000 - 2006. Johanin viimeinen tehtävä Nokialla oli Nokia Ventures -organisaation lakijohtaja. Vuosina 2006 - 2018 Johan työskenteli yrittäjänä. Vuonna 2019 Johan siirtyi Hammarénin perheen sijoitusyhtiö Oy Hammarén & Co Ab:n toimitusjohtajaksi. Johan on ollut uransa aikana useissa hallitustehtävissä sekä yksityisissä yrityksissä että pörssiyhtiöissä. Johan on toiminut Aspocomp Oyj:n hallituksessa vuosina 2007-2015, Tecnotreen hallituksessa vuosina 2007-2015 ja Aktia Pankki Oyj:n hallituksessa vuosina 2019-2023. Johan toimii tällä hetkellä CapMan Oyj:n ja Fondia Oyj:n sekä useiden muiden yksityisten yhtiöiden hallitustehtävissä. Johanilla on oikeustieteen tutkinto Helsingin yliopistosta ja kauppatieteiden tutkinto Hankenin kauppakorkeakoulusta Helsingissä.

Hallituksen valiokunnat

Tecnotreen hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitukselle kuuluvien asioiden valmistelua voidaan tehostaa perustamalla valiokuntia. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokunnissa työskentelevät hallituksen jäsenet voivat perehtyä valiokunnissa käsiteltäviin asioihin laajemmin kuin koko hallitus. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan koko hallitukselle eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus voi myös tarpeen mukaan asettaa tilapäisiä työryhmiä määrätyn tehtävän suorittamista varten.

Hallituksella on viisi valiokuntaa avustamaan tehtävissään asianomaisten valiokuntien työjärjestysten mukaisesti:

Tarkastusvaliokunta add

Valiokunnan tavoitteena on valvoa johdon suorittamaa taloudellista raportointia, seurata tilinpäätös- ja osavuosikatsausprosessia sekä suorittaa sovellettavan lain edellyttämät pakolliset tilintarkastustehtävät. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2024 Tecnotreen hallitus valitsi keskuudestaan Jyoti Desain and Neil Macleodin tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja Johan Hammaerinin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan rooli on seuraava:

 • seurata ja arvioida talousraportointijärjestelmää;
 • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan, tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta;
 • seurata ja arvioida, kuinka yhtiön ja sen lähipiirien väliset sopimukset ja muut säädökset täyttävät tavanomaisen liiketoiminnan vaatimukset ja markkinaehtoiset ehdot;
 • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluja, ja
 • seurata yhtiön tilintarkastusta; ja
 • antaa suosituksia Yhtiön tilintarkastajan nimittämiseksi.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Palkitsemisvaliokunta add

Valiokunnan tavoitteena on kokoontua, muotoilla ja arvioida toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemisperiaatteet, päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemiseen liittyvistä asioista ja täyttää muut sovellettavan lain puitteissa olevat pakolliset tehtävät. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2024, hallitus valitsi keskuudestaan Anders Fornanderin ja Neil Macleodin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi ja Jyoti Desain valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan rooli on seuraava:

 • edistää yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin avoimuutta ja järjestelmällistä toimintaa;
 • kehittää yhtiön henkistä pääomaa ja organisaation osaamista; ja
 • toimia itsenäisesti toimitusjohtajan ja johdon palkitsemisen suunnittelussa ja päätösten tekemisessä.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Nimitysvaliokunta add

Valiokunnan tavoitteena on varmistaa Yhtiön hallituksen (’hallitus’) nimittämiseen liittyvien asioiden tehokasta valmistelua ja edistää vaalintaprosessin avoimutta ja järjestelmällistä toimintaa sekä hoitaa sovellettavan lain mukaiset pakolliset tehtävät. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2024, hallitus valitsi keskuudestaan Johan Hammarenin, Conrad Neil Phoenixin Jyoti Desain ja Neil Macleodin nimitysvaliokunnan jäseniksi ja Jyoti Desain valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan rooli on seuraava:

 • arvioida ehdokkaita ja varmistaa että he voivat olla hallituksen jäseniä; ja
 • suositella ehdokkaita yhtiön vaatimusten mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Strategiavaliokunta add

Strategiavaliokunta valmistelee ja keskustelee yhtiön keskeisiin strategisiin valintoihin liittyvistä asioista ja antaa suosituksia hallitukselle kyseisistä asioista. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2024, Tecnotreen hallitus valitsi keskuudestaan Anders Fornanderin ja Johan Hammarenin strategiavaliokunnan jäseniksi, ja Jyoti Desain valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan päätehtävät ovat seuraavat:

 • tarkistaa johdon ehdottamia merkittäviä strategisia aloitteita ja antaa hallitukselle niitä koskevia suosituksia;
 • tarkistaa Tecnotreen suunniteltua tuotestrategiaa ja etenemissuunnitelmaa ja antaa tarvittavia neuvoja koskien tuotteiden ja tekniikan kilpailukykyä;
 • osallistua ajoittain asiakastapaamisiin ja tapahtumiin joiden avulla tukea johtoa Tecnotreen strategian selittämisessä;
 • työskennellä yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa ja ohjata toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa valiokunnan mielestä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa; ja
 • hyväksyä päätöksiä ja seurata hallituksen erityiskysymyksiä, jotka kuuluvat valiokunnan toimivaltaan (kuten yhtiön menettelytavat ja/tai erityisiin riskeihin liittyvät kysymykset).

Strategiavaliokunnan työjärjestys (PDF)