Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Tilintarkastuksen ensisijaisena tehtävänä on vahvistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Tecnotreen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastaja vahvistaa yhtiön hallinnon lainmukaisuuden.

Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tai osakkeenomistajien, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tekemä ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa edellyttäen, että ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan ja että yhtiö on saanut tiedon ehdotuksesta niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Jos tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, vastaavalla tavalla asetettu ehdokas julkistetaan erikseen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen toimesta uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.